Impresszum

Demokrata.org – A Radnóti Miklós Antirasszista-Díj Alapítvány honlapja

Felelős Kiadó és Szerkesztő: A Radnóti Miklós Antirasszista Díj Alapítvány Kuratóriumának elnöke

1081 Budapest, Népszínház utca 27. I. 6.  Telefon: 343-3900

e-mail: demokratainfo kukac gmail pont com

A Radnóti Miklós Antirasszista Díj alapítvány kuratóriuma alapelvei szerint nem tűrjük a rasszizmust, az antiszemitizmust, a homofóbiát, a fasiszta, a náci eszméket, másik ember gyalázását. Az alapítvány kuratóriumának tagjai demokratának, toleránsnak vallják magukat. Tiszteletben tartjuk a más véleményt, azonban nem tűrjük a ás embertársunk elleni uszítást, a gyűlöletkeltést.

Alapelvünknek az ENSZ által 1948 december 10.-én elfogadott Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 19. cikkelyét tekintjük. E szerint: “Mindenkinek joga van a vélemény és kifejezés szabadságához. Ez a jog magában foglalja annak szabadságát, hogy véleménye miatt senkit se zaklassanak, továbbá hogy bármilyen eszközzel és hatásokra való tekintet nélkül mindenki tájékozódhasson és tájékoztathasson, és eszméket megismerhessen, információkat és eszméket terjeszthessen.”

Az Alapítvány kuratóriuma ezúton kijelenti, hogy a demokrata.org oldalon közölt vélemények, olvasói levelek, illetve az interjúalanyok által kifejtett vélemények tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azok mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. A lapunkon közölt vélemények, olvasói levelek tartalmáért azok írója, közlője felel.

Szerkesztőségünk nem vállal felelősséget a mások által írt véleményekben, olvasói levelekben közölt helytelen, illetve a szerkesztőségünk által nem ellenőrizhető adatokért, valamint az így közölt véleményekért. A lapunkon közölt véleményekben, illetve az olvasói levelekben, cikkekben közölt adatok megbízhatóságával, hitelességével, minőségével kapcsolatban szerkesztőségünk nem végez kontroll tevékenységet, így nem felel a véleményekben, hozzászólásokban, publicisztikákban elhelyezett információkból következő esetleges káresemények miatt.

Szerkesztőségünk nem vállal felelősséget a véleményekben megjelenő esetleges olyan információk közléséért, amelyek sérthetik a Magyarországon hatályos törvényeket.

Szerkesztőségünk elfogadja a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete álláspontját, amely szerint “nem fogadható el, hogy közszereplők – általuk sérelmesnek talált vélemények megjelenése miatt – időről időre korlátozni kívánják a véleménynyilvánítás szabadságát”.  Szerkesztőségünk tiszteletben tartja a Magyar Újságírók és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete Etikai Kódexét. Ennek értelmében szerkesztőségünk az Alkotmánybíróság megállapítása szerinti szabályt tartja magára nézve mérvadónak. E szerint a közszereplőnek számítók “becsületének csorbítására alkalmas – e minőségére tekintettel tett -, értékítéletet kifejező véleménynyilvánítás alkotmányosan nem büntethető. A becsület csorbítására alkalmas tényállítás, híresztelés, illetve ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezés használata pedig csak korlátozott esetekben büntethető. A közszereplőknek adott esetben el kell viselniük a kemény kritikát is: az alkotmányosan nem büntethető véleménynyilvánítás és tényállítás köre esetükben tágabb, mint más személyeknél.”

A Demokrata.org cikkei idézhetők és felhasználhatók, de minden esetben kérjük az eredeti forrást, mint hivatkozás megjelölni.

Lapszemle rovatunkban mi is az eredeti forrás megjelölésével idézzük és ajánljuk olvasóinknak más lapok, portálok álláspontját, cikkeit. Másokat is erre kérünk, mások is így tegyék a mi cikkeinkkel, híreinkkel, véleményünkkel, amit mi névvel és címmel vállalunk.