A Radnóti Miklós Antirasszista-díjazottak köszöntése 2016

tb091215bA Radnóti Miklós Antirasszista-díjazottak köszöntése 2016 március 21.

Néhány évvel ezelőtt a Radnóti Miklós Antirasszista-díj átadási ünnepségén a MEASZ Alelnöke köszöntötte a díjazottakat. Azzal kezdte, hogy szerinte baj, hogy Radnóti Miklós neve nem egy irodalmi díjat fémjelez.

Korábban, többen is abban reménykedtünk, hogy nincsen messze az az idő, amikor Radnóti Miklós díjat az irodalomban elért kiválóságok kapnak majd, s nem azok, akik harcolnak a rasszizmus ellen. Sajnos ez az idő még nem érkezett el, sőt egyre inkább elismerendő érdemmé válik Magyarországon az antifasiszta kiállás, a fellépés rasszizmus ellen, az ellenállás az ordas eszmék terjedésével szemben.

Elképzelhetetlennek tűnt, de sajnos ami tény, az tény, egyrészről néhány évtizeddel a Holokauszt, a II. világháború után létezik fasiszta elveket valló párt Magyarországon. Másrészről Magyarország nem tartja be saját törvényét, a nemzetközi jogból Magyarországra háruló kötelességét. A magyar állam nem tartja be a Párizsi Békeszerződést.

Sajnos Magyarországon, a magyar hatóságok, a magyar kormány olyan neofasiszta események megtartását engedélyeznek amelyeket a Lajtán túli világban nem engedélyeznek.

A Lajtán túli világban, Európa kulturált felén nem lehet ünnepelni Hitler születésnapját, Magyarországon igen.

A Lajtán túli világban, nem lehet fegyveres Gárdákat alapítani, s fenyegetően masírozni, Magyarországon igen.

A Lajtán túli világban nem bátorítják, hanem kinyomozzák, s megtorolják a rasszista indíttatású, a gyűlölet bűncselekményeket, Magyarországon nem.

A Lajtán túli világban ugyan szintén létezik, de nem állami szinten erősödik a szélsőjobb.

Koromnál fogva – s ez nem érdem, hanem állapot – élénken emlékszem a szocializmus építésének időszakára. Akkoriban a szocialistának nevezett társadalmat építettük.
Feltenném a kérdést: ma, mi épül Magyarországon?

A mai kormánypártok, bár magukat jobb oldalinak, konzervatívnak tartják, azonban szólamaikban szocialista eszméket hirdetnek. Ilyen szocialista szólam például a rezsicsökkentés, vagy az egyenlőség kifejezés hangoztatása. Ezt leginkább az egykulcsos adó bevezetése bizonyítja.
A kormánypárti retorika azt hangoztatja, hogy a kormány a kisembereket támogatja, ha kell, akkor még az Európai Únióval szemben is!
A kormány gondolkodásmódjának kulcseleme a nemzeti, a nacionalista gondolat hangoztatása, amit például az „Únión kívül is van élet” gondolat jellemez.
A kormánypártok a két gondolatot a szocialista és a nacionalista gondolkodást egyszere, egy időben hangoztatják.
Jogosan merül fel tehát a kérdés: Magyarországon a kormány és a Parlament ma a nemzeti szocializmust építi?

A nemzeti szocializmus kifejezés ma is ugyanazt jelenti, mint Mussolini, vagy Hitler idejében jelentett.
A nacionalista és a szocialista ideológia összedolgozásának szemléletmódjába belefér a kisemberek védelmének ígérete, a baloldali jellegű jelszavak hangoztatása párhuzamosan a jobboldali tevékenységgel.
A nemzeti szocialisták legtöbbet hangoztatott nézetei az antiliberalizmus, kommunizmusellenesség, a vezetőben való feltétlen hit, a demokrácia korlátozása voltak. S, ma? Ma is ezeket a nézeteket halljuk a kormánypártok vezetőitől.

Mindehhez társult a rasszizmus, az antiszemitizmus, a homoszexuális beállítottságú emberek iránti erőteljes ellenszenv szítása, s végső soron a vallásszabadság korlátozása is. S, ma? A mai kormánypártok eltűrik a parlamentben mindazokat, akik e nézeteket hangoztatják.

Ma a demokráciának nevezett rendszerben az új szabadság elhozta a gyűlölet szabadságát is. A Kormány kommunikációjának eredményeként a demokrácia vívmánya lett a gyűlölet szabadsága!

A történelemből tudjuk, hogy a nemzeti szocializmus mit eredményezett, s most sem eredményezhet mást. Ezért kell üdvözölni és elismerni mindenkit, aki hajlandó ellenállni, fellépni az ordas eszmék ellen. Ily módon sajnos Magyarországon még szükség van a Radnóti Miklós antirasszista díjra.

Kedves új Radnóti-díjasok!

Elkeseredett vagyok, hogy manapság érdem és nem természetes állapot, az antifasiszta gondolkodás. Ezt a mai Magyarországi helyzetet Arany János nyelvújító kifejezésével írhatjuk le leginkább, ez democsokrácia.
Abban reménykedem, hogy a Radnóti Antirasszista-díjjal elismert emberek, közösségek a társadalom és a demokrácia „élő lelkiismerete”-ként, követendő példákká válnak. Munkásságuk eredményeként nem democsokráciában, hanem demokráciában élhet majd mindenki Magyarországon is.

Gratulálok az idei díjazottaknak.

Barát Tamás

Demokrata.Info szerkesztője

Facebooktwittergoogle_plusmail