Javaslatokat kérnek a Radnóti Miklós Antirasszista-díjra

A Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége Elnöksége javaslatokat vár, hogy mely szervezetet, sajtóorgánumot, csoportot, egyént lehetne a menekülteket segítő tevékenységéért 2016-ban Radnóti-díjban részesíteni?

Részlet a Radnóti Miklós Antirasszista Díj (röviden: Radnóti-díj) Alapító Okiratából:

A díj adományozható a társadalmi élet különböző területén tevékenykedő bármely magánszemélynek, aki munkásságával, véleményformáló kiállásával fellép a rasszizmus, antiszemitizmus, kirekesztés bármely formája ellen.

A jelöltekről a MEASZ elnöksége dönt az addigi Radnóti-díjasok véleményének kikérése után.

A Magyarországon tartózkodó, illetve áthaladó menekültek elleni – főleg kormányzati – gyűlöletkeltés ellenére hatalmas menekültsegítő mozgalom bontakozott ki Magyarországon, amely hazánk nemesebbik énjét mutatja, optimizmust ad a jövőnkre. Ebben a kibontakozó mozgalomban sok civil szervezet, kisebb-nagyobb közösség, neves és „névtelen” ember vett már eddig részt, közöttük ellenzéki politikusok, egyházi személyek, a sajtó munkatársai.

A Radnóti-díj 15 éves történetében a díjazottakra a MEASZ elnökségének tagjai és az egyre gyarapodó létszámú Radnóti-díjasok tehettek eddig javaslatot. Ezúttal a MEASZ elnöksége kivételt tett az ügy rendkívüliségére tekintettel, s a nyilvánosság segítségét kéri. A 2016. évi Radnóti-díjazottak körében szeretné elismerni a menekültek segítésében leginkább élenjárók humanizmust erősítő tetteinek nagyszerűségét.

A MEASZ elnöksége Október 15-ig várja a személyekre, szervezetekre vagy csoportokra a javaslatokat indoklással, illetve a tevékenység rövid bemutatásával a MEASZ@upcmail.hu -ra vagy postán a MEASZ 1701 Bp. Pf. 244. címre.

 

 

Facebooktwittergoogle_plusmail